Data

Vakantie / uitval:
Laatste les voor de zomervakantie: 24 juni 2019
Eerste les na de zomervakantie: 12 augustus 2019